Algemene voorwaarden

Op al onze offertes zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Een exemplaar wordt u bij de offerte toegezonden.